Nyheter

Vädjan till våra medlemmar!

  • 1 sep 2022
  • Funktionär, Utbildning

image: Vädjan till våra medlemmar!

Kära medlemmar!

Varje år anordnar Sandvikens sim- och hoppklubb 2 simtävlingar, en på vårterminen och en på höstterminen. Under pandemin har möjligheten att utbilda nya funktionärer inte funnits vilket lett till att vi i dagsläget knappt har några funktionärer kvar.
Detta ställer så klart till det när vi ska anordna våra tävlingar, närmast i oktober då vi ska anordna Gästrikeserien.

Vi vill därför vädja till alla medlemmar att hjälpa oss!