Hur anmäler jag mitt barn till simskola?

VIKTIGT att anmäla till en grupp där barnet har förkunskaperna!

Vid anmälan till en för svår grupp kan vi inte garantera att det finns plats i en mer passande grupp. Eftersom barn utvecklas olika är våra grupper inte baserade på ålder. Ni kan läsa mer om kraven till våra simskolegrupper nedan.

För att anmäla till simskola behöver ett personligt konto skapas (alltså för den person som ska delta i en simgrupp). Detta gör ni genom att trycka på "Skapa konto", i den svarta menyraden högst upp.

Följ sedan instruktionerna och fyll i all information. För att kunna börja använda kontot måste ni bekräfta kontot via ett mail som skickas till den angivna mailadressen. Det är viktigt att ni fyller i all information korrekt, eftersom vi kommunicerar mestadels via mail.

För att senare kunna boka plats i någon av våra grupper är det viktigt at ni angett rätt information i kontot, att t.ex kontot är till ett barn när ni ska anmäla till Sköldpaddan (det går inte att boka en plats på en förälders konto).

När anmälningarna för våra terminer öppnar kommuniceras alltid ut på vår hemsida. Det läggs ut som nyheter men också i kalendern som finns på startsidan.