Avgifter

Alla deltagare måste vara medlemmar i föreningen. Detta innebär bl.a att betala medlemsavgift, antingen för enskild medlem eller familjemedlemsskap. Medlemsskapet betalas årsvis.
Utöver detta tillkommer terminsavgift för den grupp som medlemmen är med i.

Medlemskap:

Medlem (250 kr/år)
Familjemedlem(350 kr/år).

Terminsavgifter:

Simskola, 12 tillfällen

Sköldpaddan: 1150 kr
Pingvinen: 1150 kr
Fisken: 1150 kr
Hajen: 1150 kr

Simträning:

Teknikgruppen: 1200 kr
D-gruppen: 1250 kr
C-gruppen: 1350 kr
B-gruppen: 1450 kr
A-gruppen: 1650 kr

Vuxencrawl:

12 tillfällen

Nybörjargrupp: 1600 kr
Fortsättningsgrupp: 1550 kr