Avgifter simskola

Alla deltagare måste vara medlemmar i föreningen. Detta innebär bl.a att betala medlemsavgift, antingen för enskild medlem eller familjemedlemsskap. Medlemsskapet betalas årsvis.
Utöver detta tillkommer terminsavgift för den grupp som medlemmen är med i.

Medlemskap:

Medlem (250 kr/år)
Familjemedlem(350 kr/år).

Terminsavgifter:

Simskola, 12 tillfällen

Sköldpaddan: 1150 kr
Pingvinen: 1150 kr
Fisken: 1150 kr
Hajen: 1150 kr