Policys

Här finns de policys och samt värdegrund som Sandvikens sim- och hoppklubb antagit.

SSHK Alkohol- och drogpolicy
Version: 1.1
Antagen: 2023-10-19
SSHK Alkohol- och drogpolicy

SSHK Policy för aktiva
Version: 1.0
Antagen: 2023-10-19
SSHK Policy för aktiva

SSHK Policy för ledare
Version: 1.0
Antagen: 2023-10-19
SSHK Policy för ledare

SSHK Policy för trafiksäkerhet
Version: 1.0
Antagen: 2023-10-19
SSHK Policy för trafiksäkerhet

SSHK Policy för vårdnadshavare
Version: 1.0
Antagen: 2023-10-19
SSHK Policy för vårdnadshavare

SSHK Värdegrund
Version: 1.0
Antagen: 2023-10-19
SSHK Värdegrund