Avslutning sommarsimskola

  • 22 jun 2023
  • Simskola

image: Avslutning sommarsimskola

Idag är sista tillfället för vår sommarsimskola!

Förtursanmälningarna för höstterminen öppnar på måndag den 26 juni klockan 12:00.