Simskolegrupper

Simskolegrupper

I vår simskola finns 4 nivåer, från Sköldpaddan (steg 1) till Hajen (steg 4). I sköldpaddan håller vi till inne i övningsbassängen och i Pingvinen, Fisken och Hajen håller vi till i stora bassängen. Det är viktigt att anmäla till rätt grupp, eftersom vi inte kan garantera att det finns plats att byta till en enklare nivå under terminen. Är ni osäker så anmäl till vårt provsim eller ta kontakt med simskola@sshk.net

Våra simskolegrupper brukar starta vecka runt 4-5 på vårterminen och vecka 35-36 på höstterminen, det är uppehåll på lov. När anmälningarna öppnar kan ni se på vår hemsida i god tid innan.

Vi rekommenderar oftast att nya simmare börjar i Sköldpaddan, eftersom det är lättare för våra små simmare att lära känna våra ledare och känna tryggheten i att nå ner till botten. 

Sköldpaddan Sköldpaddan - steg 1

Sköldpaddan är det första steget i vår simskola och det är inte ovanligt att vara i denna grupp mer än en termin. Eftersom nästa nivå innebär att gå ut till stora bassängen är vi extra noga med att målen för gruppen ska vara uppnådda samt att vi ser att simmare är redo att vara i stora bassängen. Det är därför väldigt viktigt att simmarna kan flyta och simma minst 5 meter utan att nudda botten, innan de går vidare till nästa nivå. 

Mycket av fokuset i gruppen ligger på att träna upp sin vattenvana. Detta gör vi genom att leka mycket, samtidigt som lekarna innehåller övningar som t.ex. doppa huvudet. Vi börjar med att lära oss ryggsim och även lite frisim.

Lektionerna är 45 minuter långa, vi börjar med uppvärmning på land och avslutar varje lektion med lek.

Mål

 • Flyta fem sekunder i ryggläge, göra en rotation från rygg- till magläge utan att röra botten.
 • På grunt vatten hämta föremål från botten med båda händerna.
 • Flyta fem sekunder i ryggläge.
 • Flyta fem sekunder i magläge.
 • Simma 5 meter utan att nudda botten, på rygg eller mage
 • Vara redo att gå ut till stora bassängen

En termin består av 12 tillfällen.


Pingvinen Pingvinen - steg 2

Pingvinen håller till inne vid stora bassängen. vi har plattformar i början och mitten av bassängen, där simmarna kan vila. Våra simlärare är också i vattnet och hjälper till. Eftersom simmarna i denna grupp fortfarande är ganska unga behöver de vila en stund på plattformarna emellanåt så de orkar simma ordentligt. 

I denna grupp fortsätter simmarna utveckla sitt ryggsim och frisim. De introduceras även till larven, vilket är grunderna i fjärilsim.

Lektionerna är 45 minuter långa, där de börjar med uppvärmning på land och avslutar med någon form av lek, t.ex. dyka efter ringar eller 1-2-3-4.

Förkunskaper

 • Flyta fem sekunder i ryggläge, göra en rotation från rygg- till magläge utan att röra botten
 • På grunt vatten hämta föremål från botten med båda händerna
 • Flyta fem sekunder i ryggläge
 • Flyta fem sekunder i magläge
 • Simma 5 meter utan att nudda botten, på rygg eller mage
 • Vara bekväm att vara i stora bassängen

Mål

 • Hopp från kant på djupt vatten
 • Flyta tio sekunder på djupt vatten
 • 10 meter valfritt simsätt på rygg på djupt vatten
 • 10 meter valfritt simsätt på mage på djupt vatten
 • Vara redo att gå vidare till nästa nivå, vilket innebär att simma längre sträckor utan att vila, nudda botten eller ta tag i linan. Våra simlärare avgör om simmarna är redo för nästa nivå.

En termin består av 12 tillfällen.


Fisken Fisken - steg 3

I fisken introduceras simmarna till bröstsim, vilken är det svåraste simsättet att lära sig (till och med fjärilsim är lättare). Simmarna fortsätter även att träna på ryggsim och frisim och bygger upp sin uthållighet till att simma längre utan att stanna. 

Lektionerna är 50 minuter långa och även dessa börjar med uppvärmning på land och avsluas med några minuter lek på slutet. 

Förkunskaper

 • Hopp från kant på djupt vatten
 • Flyta tio sekunder på djupt vatten
 • 10 meter valfritt simsätt på rygg på djupt vatten
 • 10 meter valfritt simsätt på mage på djupt vatten

Mål

 • Dyka från kanten på djupt vatten - glida 3 sekunder under ytan + 3 kickar på djupt vatten
 • 50 m simsätt 1 på djupt vatten
 • 25 m simsätt 2 på djupt vatten
 • Vara redo att gå vidare till nästa nivå. Det kan ibland upplevas som ett stort steg att gå från Fisken till Hajen, det är alltid våra simlärare som avgör om simmarna är redo för nästa nivå

(1 simsätt på rygg och 1 simsätt på mage)

En termin består av 12 tillfällen.


image Hajen - steg 4

Hajen är vår sista nivå i simskolan och här introduceras även fjärilsim med armtag. De fortsätter även träna på ryggsim, frisim och bröstsim. Eftersom ett av målen med gruppen är att bli simkunnig enligt definition börjar de simma lite längre sträckor och bygger upp sin uthållighet. Fortfarande ligger mycket fokus på lekfulla moment.

En lektion är 60 minuter och börjar med uppvärmning på land och avslutas med några minuter lek på slutet. 

Förkunskaper

(1 simsätt på rygg och 1 simsätt på mage)

 • Dyka från kanten på djupt vatten - glida 3 sekunder under ytan + 3 kickar på djupt vatten
 • 50 m simsätt 1 på djupt vatten
 • 25 m simsätt 2 på djupt vatten

Mål

 • Simma 12,5 meter i magläge, rotation, 12,5 meter i ryggläge
 • 100 meter valfritt simsätt varav 25 meter i ryggläge
 • 200 meter, varav 50 på rygg (vara simkunnig enligt definition)
 • Vara redo för simträning, i någon av våra simträningsgrupper. Det är alltid våra simlärare som avgör om simmarna är redo för nästa nivå