Styrelse

Styrelse 2023

Roller Namn E-post
Ordförande Henrik Hedenström henrik.hedenstrom@sshk.net
Ledamot/Kassör Simon Johansson kassor@sshk.net
Ledamot/Sekreterare Eva Witt evaperwitt@gmail.com
Ledamot Henrik Svensk  
Ledamot Mattias Tingelöf  
Suppleant Sanam Shanbedi Modig  
Suppleant Lars Herthelius  
Suppleant Johan Carlsson  
     
Simsektion    
Ansvarig för Simsektionen Emma Freijd Johansson emma@sshk.net
Ansvarig för simskola Emma Freijd Johansson simskola@sshk.net
Administratör Emma Freijd Johansson emma@sshk.net
     
Tävlingskommitté    
Sammankallande Simon Johansson simon@simpa.se 
  Lisa Kvarnlöf  lisa.kvarnlof@gmail.com 
     
Sponsor- och trivselkommitté    
Sammankallande trivselkommitté Mattias Tingelöf  
Sponsoransvarig Henrik Hedenström  
     
Revisor Jenny Holm  
     
Informationsansvarig Utses av styrelsen  
     
Huvudadministratör Utses av styrelsen  
     
Utbildningsansvariga    
Huvudansvarig i Idrottonline Utses i styrelsen  
Tävlingsfunktionärer Styrelse och tävlingskommitté  
För simtränare Utses av styrelsen