Avgift simträning

Alla deltagare måste vara medlemmar i föreningen. Detta innebär bl.a att betala medlemsavgift, antingen för enskild medlem eller familjemedlemsskap. Medlemsskapet betalas årsvis.
Utöver detta tillkommer terminsavgift för den grupp som medlemmen är med i.

Medlemskap:

Medlem (250 kr/år)
Familjemedlem(350 kr/år).

Simträning, terminsavgifter:

HT-2023

Teknikgruppen: 1200 kr
CD-gruppen: 1250 kr
B-gruppen: 1450 kr
A-gruppen: 1650 kr

Simmare i våra simträningsgrupper deltar även i försäljning av t.ex Newbody, Ravelli, kakor. Här kan ni läsa med vad våra medlemsskap innebär: Medlemsskap (sshk.net)

Vuxencrawl, terminsavgifter:

12 tillfällen

Nybörjargrupp: 1600 kr
Fortsättningsgrupp: 1550 kr