Vädjan till våra medlemmar!

  • 1 sep 2022
  • Funktionär, Utbildning

image: Vädjan till våra medlemmar!

Kära medlemmar!

Varje år anordnar Sandvikens sim- och hoppklubb 2 simtävlingar, en på vårterminen och en på höstterminen. Under pandemin har möjligheten att utbilda nya funktionärer inte funnits vilket lett till att vi i dagsläget knappt har några funktionärer kvar.
Detta ställer så klart till det när vi ska anordna våra tävlingar, närmast i oktober då vi ska anordna Gästrikeserien.

Vi vill därför vädja till alla medlemmar att hjälpa oss!

Innan pandemin fanns beslut från styrelsen att minst en person från varje familj i en simträningsgrupp skulle gå en funktionärsutbildning. Tyvärr var det inget som efterföljdes vilket nu lett till att vi behöver hjälp.

Vi vill därför be samtliga medlemmar, från simskola till vuxencrawl, om hjälp.

Har DU som läser detta möjlighet att hjälpa oss genom att bli funktionär? Känner ni någon som är intresserad? Kanske finns det en morfar, en farmor eller äldre syskon som vill hjälpa till?

Vi har nämligen en utbildning planerad till den 18 september! Utbildningen pågår mellan 9-17, är givetvis kostnadsfri och lunch ingår.

Är ni intresserad och/eller vill veta mer? Hör av er till sshk@sshk.net så fort som möjligt.

Ni får detta mail eftersom ni anmält er till någon av våra grupper under höstterminen 2022.