Kommunikation

Hur vet vi när grupperna startar?

I slutet av varje termin ska en färdig planering för kommande termin finnas. Grupper skapas i systemet när planeringen är klar, vilket brukar vara i maj eller december. Datumen som sätts för grupperna i systemet följer planeringen men kan ändras vid oförutsedda händelser, som t.ex. restriktioner eller annat som på verkar vår verksamhet. 

Om planeringen påverkas och datum ändras efter att anmälningarna öppnat kommuniceras detta ut via e-post.


Hur vet vi när anmälningarna öppnar?

1-2 veckor innan anmälningarna öppnar kommuniceras detta ut via vår hemsida och sociala medier som Facebook och Instagram. För vårterminen brukar detta vara i december-januari och för höstterminen juli-augusti.

För befintliga medlemmar som deltagit i en grupp erbjuds dessa förtursanmälningar inför kommande termin. När förtursanmälningarna öppnas kommuniceras också ut via e-post.


När kommer information om uppstart av bokad aktivitet?

Vår ambition är att skicka ut information om uppstart av terminen 1-2 veckor innan uppstart. Om uppstarten blivit uppskjuten eller tidigarelagd kommuniceras detta ut via e-post.