SSHK & GDPR

Styreksen i simföreningen Sandvikens sim- och hoppklubb har sett över vårt medlemsregister (idrottonline) och tränings- och tävlingsadministrationen (kanslietonline). Detta  eftersom vi vi värnar om medlemmarnas personliga integritet samt vikten av att vi hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. 
Den 25 maj 2018 uppdaterades lagen (PUL) om personuppgifter och ersattes med GDPR (General Data Protection Regulation), som är ett krav och kommer att vara samma för alla länder inom Europeiska Unionen. Lagen innebär att hanteringen och behandlingen av enskildas personuppgifter kommer att skärpas och ge oss en tryggare behandling av dem. Detta medför inga förändringar för dig som medlem, du kommer att kunna träna och tävla på precis som vanligt!

Vi har dock sett över våra rutiner och tagit fram en integritetspolicy, läs gärna igenom den. Hör av dig om du har några funderingar till sshk@sshk.net. De uppgifter vi har om dig idag är sparade för att vi ska kunna stödja dig i din träning och tävling men också för att vi som förening ska kunna söka ekonomiskt bidrag (LOK stöd) av kommunen och staten. I den redovisningen finns bland annat närvaro, i relation till Svenska simförbundet finns dina tävlingsresultat som samlas i en databas med namn Octo.

Integritetspolicy