Skapa konto

Hur skapar jag ett konto?

På vår startsida, sshk.net, trycker ni på "Skapa konto" i den svarta menyraden.

Fyll sedan i all information som efterfrågas. Det kommer sedan skickas en bekräftelse till er e-postadress där ni måste följa länken för att aktivera kontot. Ibland kan mailen hamna i skräpposten.


Varför måste kontot vara personligt?

Varför kan inte flera familjemedlemmar dela på ett konto? Kontot måste vara personligt så vi har rätt information om alla våra medlemmar i vårt system. Detta är kopplat till fakturor och försäkringar. För att skapa ett familjemedlemsskap måste det ändå finnas ett personligt konto till varje person.