Vill du hjälpa vår förening?

  • 23 jan 2022

Vi behöver bli fler som hjälper till och utvecklar vår förening. Vi behöver fler som vill hjälpa till i vår styrelse, våra kommittéer och är alltid intresserade av de som vill hjälpa till som tränare (både i simskola och simträning).

Här kan ni läsa mer om olika ansvarsområden: https://sshk.kanslietonline.se/organisation/ansvarsomraden-sshk/

Utöver detta vill vi gärna hitta personer som kan tänka sig att hjälpa till med exempelvis fika i samband med tävlingar, anordna andra aktiviteter än simidrott, m.m. 
 

Vill ni hjälpa vår förening framåt? All hjälp är av intresse. Kontakta sshk@sshk.net för kontakt och frågor.