Fastställda policys

  • 20 okt 2023

Som ett led i att förbättra vår verksamhet samt skapa glädje och trygghet inom föreningen har styrelsen tillsammans med några av våra ledare arbetat med att ta fram ett antal policys samt en värdegrund som vi kommer att bygga vår verksamhet runt.

Styrelsen beslutade vid ett möte 2023-10-19 att fastslå dessa policys.

Syftet med dessa policys är att simmare, vårdnadshavare, ledare samt övriga inom föreningen ska kunna känna trygghet med att vi behandlar varandra med ömsesidig respekt samt att alla ska kunna känna glädje av att vara delaktiga i vår förening.

Dessa policys samt värdegrundsdokument finns att läsa på vår hemsida, under organisation - policys.

Frågor, synpunkter samt funderingar kring detta besvaras av styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan.