Hur anmäler jag mitt barn till simskola?

VIKTIGT att anmäla till en grupp där barnet har förkunskaperna!

Vid anmälan till en för svår grupp kan vi inte garantera att det finns plats i en mer passande grupp. Eftersom barn utvecklas olika är våra grupper inte baserade på ålder. Ni kan läsa mer om förkunskaper till våra simskolegrupper här:Simskola (sshk.net).

För att anmäla till simskola behöver ett personligt konto skapas (alltså för den person som ska delta i en simgrupp). Detta gör ni genom att trycka på "Skapa konto", i den svarta menyraden högst upp.

Följ sedan instruktionerna och fyll i all information. För att kunna börja använda kontot måste ni bekräfta kontot via ett mail som skickas till den angivna mailadressen. Det är viktigt att ni fyller i all information korrekt, eftersom vi kommunicerar mestadels via mail.

För att senare kunna boka plats i någon av våra grupper är det viktigt at ni angett rätt information i kontot, att t.ex kontot är till ett barn när ni ska anmäla till Sköldpaddan (det går inte att boka en plats på en förälders konto).

När anmälningarna för våra terminer öppnar kommuniceras alltid ut på vår hemsida. Det läggs ut som nyheter men också i kalendern som finns på startsidan.

För att boka plats i en grupp så trycker ni på "Anmälan" i den svarta menyraden högst upp. Om ni bokar vi en telefon kan det se lite annorlunda ut, då kan ni behöva trycka på "aktivitet" och sedan "anmälan".
Ni kommer sedan till en sida där ni ser vilka grupper som är öppna för anmälan just nu. Om det inte visas några grupper att anmäla sig till beror det på att det inte finns något öppet för anmälan, eller att ni inte är inloggade med ett konto som matchar kriterierna för våra grupper. Vi har satt en åldersbegränsning på anmälningarna till vår simskola för att säkerställa att vi får rätt information till våra simmare. Det ska alltså inte gå att skapa ett konto för en vuxen person och därifrån boka en plats i simskolan, t.ex.

Vad betyder ett famlijemedlemsskap?

Om ni är flera simmare från en familj så kan flera konton kopplas samman till ett familjemedlemsskap. På detta sätt så kommer familjemedlemsskapet på en av medlemmarna. Detta innebär alltså att varje deltagare måste ha ett eget konto.