Gästrikeserien

REGLER GÄSTRIKESERIEN

Gästrikeserien är en tävling som knyter an direkt efter 5-klubbstävlingen.
För att deltaga i Gästrikeserien skall simmarna ha uppnått de för 5-klubbstävlingen gällande ursimningstiderna.

Dessa tider kan endast ha uppnåtts på en 5-klubbstävling.
De tävlande får inte vara äldre än junior. Se Svenska Simförbundets regler.
Dessa regler distribueras av Gästrike Simallians, GSA, till berörda föreningar. Reglerna är fastställda av GSA och skall gälla till dess GSA meddelar ändring.

REGELÄNDRING
Dessa regler kan endast ändras av GSA. Regeländring sker av GSA på förslag från de deltagande föreningarna.

DELTAGARE
Gävle Simsällskap GSS
Harnäs Skutskär Simsällskap HSS
Sandviken Sim- och Hoppklubb SSHK
Sim 77 Hofors Sim -77

TURORDNING

Plats/arrangör  Tid
1. Gävle/GSS  Mars
2. Hofors/Sim 77 Maj
3. Sandviken/SSHK Oktober
4. Gävle/HSS  December

 

INBJUDAN
Inbjudan skall vara utskickad till respektive förening senast fyra veckor före varje tävling.

STARTLISTA
Startlistan skall vara utskickad så att deltagande klubbar har den senast en vecka före tävlingstillfället.

GULDNÅLSKANDIDAT
Speakern skall ange vilka simmare som på aktuell tävling har möjlighet att erövra guldnål. Simmare i A-grupp som endast har att klara guldtid i en gren, är att betrakta som möjlig för guldnål.
Underlag lämnas av GSA.

ANMÄLAN
Anmälningarna skall göras på Tempus Anmälan .Anmälan skall vara arrangerande klubb tillhanda senast två veckor före aktuell tävling.

STRYKNINGAR
Strykningarna skall göras på strykningsmöte en timme före start.

INSIMNING
Insimning sker en timme före första start.

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker med en grens förskjutning.

REGELTOLKNING
I samtliga grenar skall Svenska Simförbundets regler gälla. Simmarna och ledarna bör alltid informeras av tävlingsledaren om fel vid eventuell diskvalificering. Det åligger tränarna att se till att simmarna är väl bekanta med gällande regler. Noteras bör att för många deltagare i yngsta klassen, är fjärilsim en ny tävlingsgren. 
Regelinställning skall vara enligt följande:
Mixad klass 12 år och yngre skall simmas enligt regelverket ”fortsättningstävling.
Klass 13 år och äldre skall simmas enligt regelverket ”fullständigt regelverk”.

PRISER
Plakett tilldelas de tre främsta i varje gren.r åldersgruppen 13 år och äldre.
1 plac Guldplakett
2 plac Silverplakett
3 plac Bronsplakett
Gäller även yngre simmare, det år dessa fyller 12 vid deltagande i grenar för 13 år och äldre (se avsnitt under rubriken Uppklassning och ursimningsdier nedan).
Plaketterna anskaffas av GSA:s medaljansvarige. GSA ansvarar för att plaketterna finns på plats till nästkommande arrangemang.
För grenarna 12 år och yngre, upprättas bara deltagarlistor med simmarnas tider. Alla under 13 år får en delatagarmedalj istället. (Undantag yngre simmare som simmat ur sig ur respektive gren och deltar i gren 13 år och äldre)
Kostnad för plaketterna och deltagarmedaljerna debiteras i efterhand utifrån vilken klubb som pristagaren representerat.

DIPLOM
Diplom erövras av varje simmare som uppnått gällande tid för respektive guld, silver eller bronsdiplom. Diplomet kan bara erövras en gång. Arrangerande förening erhåller diplom från GSA och ansvarar för utfärdande och distribution av erövrade diplom. Kostnad för diplom delas mellan föreningarna enligt modellen erövrande diplom.

GULDNÅL
En numrerad guldnål tilldelas de simmare som uppnått gulddiplomtid i samtliga grenar. Nålen delas ut vid respektive klubbs årsmöte. GSA för register över simmare som tilldelats guldnålen. Kostnaden för guldnålen betalas vid varje tillfälle av respektive förening.

RESULTATLISTA
Resultatlistan skall omedelbart distribueras till deltagande föreningar

UPPKLASSNING OCH URSIMNINGSTIDER
Simmare i klass 12 år och yngre som erövrar gulddiplom i någon av 50 eller 25 metersdistanserna kvalar upp och får simma som 13 år och äldre i motsvarande distans. Distanserna 400/200 meter frisim och 100 meter medley får simmas av simmare som har uppnått åldern för klass 13 år och äldre samt av klass 12 år och yngre som uppnått gulddiplom på någon av 50 metersdistanserna.
Äldreklassimmare som erövrat gulddiplom får ej deltaga fler gånger i den gren där gulddiplomet har erövrats.

Som gällande för diplom skall simmare ha uppnått en tid som är under eller lika med kvaltiden ex 1.18,00

 

TÄVLINGSPROGRAM

 

 

 

 

 

Klass

Frisim

Bröstsim

Fjärilsim

Ryggsim

Medley

Flickor 13 och äldre

100 

100

50 

100

100

 

200, 400

 

 

 

 

Pojkar 13 år och äldre

100 

100

50 

100

100

 

200, 400

 

 

 

 

Flickor 12 år och yngre

50

50

25

50

 

Pojkar 12 år och yngre

50

50

25

50

 

GRENORDNING OCH DIPLOMTID (Deltävling 1 och 3)

 

 

Guld

Silver

Brons

Gren 1

400 meter Frisim, Pojkar 13 och äldre

4.55,0

5.10,0

5.29,0

Gren 2

200 meter Frisim, Flickor 13 och äldre

2.22,0

2.27,0

2.37,0

Gren 3

100 meter Ryggsim, Pojkar 13 och äldre

1.16,0

1.18,0

1.25,0

Gren 4

100 meter Ryggsim, Flickor 13 och äldre

1.18,0

1.20,0

1.25,0

Gren 5

50 meter Ryggsim Mixad 12 år och yngre

42,0

44,0

46,0

Gren 6

100 meter Bröstsim, Pojkar 13 och äldre

1.23,0

1.28,0

1.35,0

Gren 7

100 meter Bröstsim, Flickor 13 och äldre

1.25,0

1.30,0

1.35,0

Gren 8

50 meter Bröstsim, Mixad 12 år och yngre

46,0

48,0

50,0

Gren 9

100 meter Frisim, Pojkar 13 och äldre

1.03,0

1.07,0

1.15,0

Gren 10

100 meter Frisim, Flickor 13 och äldre

1.05,0

1.09,0

1.15,0

Gren 11

50 meter Frisim, Mixad 12 år och yngre

38,0

40,0

42,0

 

 PAUS 15 MINUTER

 

 

 

Gren 12

100 meter Medley, Pojkar 13 och äldre

1.17,0

1.24,0

1.40,0

Gren 13

100 meter Medley, Flickor 13 och äldre

1.19,0

1.25,0

1.40,0

Gren 14

25 meter Fjärilsim, Mixad 12 år och yngre

19,0

21,0

23,0

Gren 15

50 meter Fjärilsim, Pojkar 13 och äldre

33,0

36,0

39,0

Gren 16

50 meter Fjärilsim, Flickor 13 och äldre

34,0

37,0

39,0

Gren 17

200 meter Frisim, Pojkar 13 och äldre

2.20,0

2.30,0

2.35,0

Gren 18

400 meter Frisim, Flickor 13 och äldre

5.00,0

5.20,0

5.35,0

 

GRENORDNING OCH DIPLOMTID (Deltävling 2 och 4)

 

 

Guld

Silver

Brons

Gren 1

400 meter Frisim, Flickor 13 och äldre

5.00,0

5.20,0

5.35,0

Gren 2

200 meter Frisim, Pojkar 13 och äldre

2.20,0

2.27,0

2.35,0

Gren 3

100 meter Ryggsim, Flickor 13 och äldre

1.18,0

1.20,0

1.25,0

Gren 4

100 meter Ryggsim, Pojkar 13 och äldre

1.16,0

1.18,0

1.25,0

Gren 5

50 meter Ryggsim Mixad 12 år och yngre

42,0

44,0

46,0

Gren 6

100 meter Bröstsim, Flickor 13 och äldre

1.25,0

1.30,0

1.35,0

Gren 7

100 meter Bröstsim, Pojkar 13 och äldre

1.23,0

1.28,0

1.35,0

Gren 8

50 meter Bröstsim, Mixad 12 år och yngre

46,0

48,0

50,0

Gren 9

100 meter Frisim, Flickor 13 och äldre

1.05,0

1.09,0

1.15,0

Gren 10

100 meter Frisim, Pojkar 13 och äldre

1.03,0

1.07,0

1.15,0

Gren 11

50 meter Frisim, Mixad 12 år och yngre

38,0

40,0

42,0

 

 PAUS 15 MINUTER

 

 

 

Gren 12

100 meter Medley, Flickor 13 och äldre

1.19,0

1.25,0

1.40,0

Gren 13

100 meter Medley, Pojkar 13 och äldre

1.17,0

1.24,0

1.40,0

Gren 14

25 meter Fjärilsim, Mixad 12 år och yngre

19,0

21,0

23,0

Gren 15

50 meter Fjärilsim, Flickor 13 och äldre

34,0

37,0

39,0

Gren 16

50 meter Fjärilsim, Pojkar 13 och äldre

33,0

36,0

39,0

Gren 17

200 meter Frisim, Flickor 13 och äldre

2.22,0

2.30,0

2.37,0

Gren 18

400 meter Frisim, Pojkar 13 och äldre

4.55,0

5.10,0

5.29,0

Rev Januari 2024