5-klubb

REGLER 5-KLUBBSTÄVLING

5-klubbstävling är en socialt inriktad tävling, vars huvudsyfte är att under mindre allvarliga former intressera de yngsta simmarna för tävlingssimning. Regeltolkningen skall vara liberal och instruktiv och klassas som ”instegstävling”. 
Observera att flickor och pojkar simmar tillsammans i blandade heat, alltså ingen klassindelning pojkar och flickor (allt inom de nya reglerna från Simförbundet gällande simmare under 13 år)

Dessa regler är fastställda av Gästrike Simallians i fortsättningen kallad GSA, och skall gälla till dess GSA meddelar ändring. Reglerna distribueras av GSA till berörda föreningar senast vid första tävlingstillfället för nya verksamhetsåret.

Deltagare

Gävle Simsällskap GSS
Harnäs-Skutskär Simsällskap HSS
Sandvikens Sim- och Hoppklubb SSHK
Sim -77 Hofors Sim -77

Turordning

Deltävling Tid Arrangör Simsätt
1 Februari SSHK Br/Ry
2 Mars HSS Br/Fr
3 Sept Sim-77 Br/Ry
4 Nov GSS Br/Fr

 

5-klubbskommittén

Varje förening utser en kontaktman/kvinna som skall utgöra 5-klubbskommittén. Varje förening anmäler sin kontaktman/kvinna till GSA senast tre veckor innan första tävling på det nya året
Vid behov bildas en 5-klubbskommitté för genomgång av regeländringar.
Kommittén svarar direkt under GSA.

Inbjudan

För inbjudan skall särskild blankett med förtryckt 5-klubbspokal användas.
Inbjudan skall vara utskickad till respektive förening senast tre veckor före tävlingen.
I inbjudan till årets första tävling (SSHK) skall följande finnas med:
Turordning med datum och simsätt för tävlingarna 1-4.

OBS! Aktuell poängställning skall medfölja inbjudan.

Inbjudan skall sändas till:
Deltagande klubbar

Simsätt

Bröstsim för alla åldersgrupper vid samtliga tävlingar. Ryggsim eller frisim varannan tävling. Simmare som har simmat ur sig i bröst- eller frisim får deltaga i lagkapp om hon/han har deltagit i annat simsätt vid den aktuella tävlingen för lagkappen.

Lagkapp
4x25 m bröstsim vid tävlingar 1 och 3.
4x25 m frisim vid tävling 2 och 4.
Laget skall bestå av en simmare från varje åldersklass. Yngre simmare får deltaga i högre åldersklass.

Åldersklasser
Klass 12 år och äldre
Klass 11 år
Klass 10 år
Klass 9 år och yngre.

Distanser
Klass 12 år och äldre 50 m av varje simsätt
Klass 11 år 50 m av varje simsätt
Klass 10 år 50 m av varje simsätt
Klass 9 år och yngre 25 m av varje simsätt

Grenordning och ursimningstider för tävling 1 och 3

1. 50 M BRÖST 12 år och äldre 47,5
2. 25 M BRÖST 9 år och yngre 25,0
3. 50 M BRÖST 11 år 50,0
4. 50 M BRÖST 10 år 52,5
  PAUS 10 MINUTER  
5. 50 M RYGG 12 år och äldre 45,0
6. 25 M RYGG 9 år och yngre 23,0
7. 50 M RYGG 11 år 47,5
8. 50 M RYGG 10 år 50,0
  PAUS 15 MINUTER  
9. LAGKAPP 8X25 M BRÖSTSIM  

Grenordning och ursimningstider för tävling 2 och 4

1. 50 M BRÖST 12 år och äldre 47,5
2. 25 M BRÖST 9 år och yngre 25,0
3. 50 M BRÖST 11 år 50,0
4. 50 M BRÖST 10 år 52,5
  PAUS 10 MINUTER  
5. 50 M FRISIM 12 år och äldre 40,0
6. 25 M FRISIM 9 år och yngre 21,0
7. 50 M FRISIM 11 år 42,5
8. 50 M FRISIM 10 år 45,0
  PAUS 15 MINUTER  
9. LAGKAPP 8X25 M FRISIM.  

 

 

 

Anmälan
Anmälan görs genom Grodan-programmet.

Seedinng
Seedningen görs så att så många klubbar som möjligt skall vara med i heaten. Någon tidsseedning görs inte.
Ett alternativ är att anmälan sker elektroniskt med Grodan och att anmälan skickas in före tävlingen.

Insimning
Insimning påbörjas 60 minuter innan tävlingsstart och pågår i 45 minuter.

Regeltolkning
Enligt Simförbundets klassifikation för instegstävling sker ingen diskvalifikation, dvs inga regler förutom gott sportsligt uppförande.
Eftersom inga regler tillämpas simmar simmaren simsättet och sträckan i grenen efter bästa förmåga

Starten
Starten är en mycket känslig del av tävlingsförloppet. Därför skall varje tävling föregås av en startdemonstration.
Regel vid diskning vid tjuvstart skall ej tillämpas.
Start från vattenytan eller vid sidan av startpallen är tillåten.
Tidtagning via Grodan.

Poängberäkning
Poäng utdelas till de tio främsta i varje gren enligt en fallande skala från 10 till 1.
Poäng utdelas inte i lagkappen.
Vid delad placering läggs poängen ihop och delas sedan lika, diskvalificering ger ej poäng. Aktuell poängställning under pågående tävling av speakern.

Priser
1 st medalj utdelas till samtliga deltagare vid respektive tävling. Medaljer graveras med texten ”5-klubb”. Medaljer bekostas av respektive klubb för dess simmare och faktureras efter genomförd tävling av GSS.
Medaljer och band anskaffas av GSS.

Tidtagning och medaljer
Eftersom det numera är elektronisk tidtagning så låter vi medaljlådan förvaras tillsammans med den övriga eltidsutrustningen. När arrangerande klubb hämtar utrustningen tar man även med sig medaljlådan efter att först se efter att det finns tillräckligt med medaljer i lådan.
En manual om vad man ska ta med inför 5-klubb, Gästrikeserien eller annan tävling sätts upp på insidan av skåpdörren om man är osäker.

Vandringspris
Vandringspriset är ständigt vandrande.
Den förening som under året uppnått det högsta antalet poäng får en inskription på pokalen eller pokalens fot.
Under året skall vandringspriset vandra mellan deltävlingsgrenarna.

Ursimningstider
För deltagande i 5-klubbstävlingen gäller att simmaren ej uppnått för aktuellt simsätt gällande ursimningstid.
Simmare som uppnått ursimningstid vid tidigare 5-klubbstävling. Ursimning kan bara ske vid en Femklubbstävling.
Om simmare i Klass 9 år uppnår gällande ursimningstid skall simmaren flyttas upp i Klass 10 år vid nästa tävling.
Om simmare i Klass 10 år uppnår gällande ursimningstid får han ej längre deltaga i det simsätt där han uppnått ursimningstiden.
Ursimningstiden måste respekteras då de är till grunden för tävlingens sociala funktion.
Deltagarlista med deltagare presenterade i bokstavsordning skall skickas till berörda klubbar.
Det är upp till var och en av klubbarna att hålla reda på ursimmade simmare.
Ursimmad simmare skall ej utropas av speakern.

Funktionärer
Funktionärsbesättningen består av tävlingsledare, starter, tidtagare och vändningskontrollanter.
Det behöver ej vara utbildade funktionärer på alla positioner, och tävlingen kan ej heller tillgodoräknas som praktik för genomförd utbildning.

Grenresultat
Grenresultat skall ej utropas av speakern.
Klubbarna får en deltagarlista med tiderna på simmarna sorterade i bokstavsordning.

Medaljutdelning
Medaljutdelning sker efter genomförd tävling, medaljer faktureras efter genomförd tävling av medaljansvarig.

Regeländring
Ändringar av dessa regler kan endast göras av Gästrike Simallians.
Regeländringar skall vara fastställda i så god tid att de kan utsändas till respektive föreningar senast före december månads utgång året före det år det träder i kraft.
Regeländring får ej ske under pågående tävlingsår.

Rev Januari 2024